logo-zentiva

Termeni şi condiţii

NOTIFICARE LEGALĂ ȘI POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Această pagină cuprinde instrucțiunile legale care se aplică fiecărui utilizator de internet care vizitează acest site web. Prin consultarea acestui site web, vă angajați să respectați aceste instrucțiuni fără niciun fel de rezerve. Vă recomandăm să consultați în mod regulat aceste instrucțiuni, deoarece este posibil ca acestea să fie modificate periodic și fără înștiințare.

Accesul și utilizarea site-ului web www.osteoclub.ro (denumit în continuare „Site-ul”) sunt supuse termenilor și condițiilor de mai jos și legilor relevante. Prin localizarea și parcurgerea acestui site web, confirmați că acceptați fără rezerve termenii și condițiile de mai jos și le respectați.

1. Proprietatea intelectuală

Acest Site este deținut și operat de Zentiva S.A. (denumită în continuare „Zentiva”).

Materialele afișate sau prezentate pe acest Site, inclusiv documentele, fișierele, design-ul, elementele grafice, schițele tehnice, echipamentele, codurile și aspectul general al Site-ului sunt supuse drepturilor de autor ale Zentiva și ale altor societăți care aparțin grupului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

Toate drepturile sunt rezervate, cu excepția cazului în care se specifică altfel în mod expres. Mărcile comerciale, denumirea comercială și logourile conținute în acest Site sunt protejate la nivel național și internațional. Utilizarea acestor mărci comerciale, denumiri comerciale și logouri fără acordul scris prealabil al Zentiva este interzisă. Niciun material de pe Site nu poate fi copiat, reprodus, modificat, republicat, încărcat, distorsionat, transmis sau distribuit în nicio manieră și pe niciun suport, parțial sau integral, fără acordul prealabil scris al Zentiva, cu excepția strictă a scopurilor de presă și sub rezerva respectării drepturilor de proprietate intelectuală și a oricăror alte drepturi de proprietate menționate. Este permisă copierea doar pentru uz personal, privat și necomercial, pe computerul dumneavoastră personal, sau prin intermediul instrumentelor de sharing oferite pe Site.

Următoarea mențiune va apărea pe toate copiile integrale sau parțiale autorizate ale conținutului Site-ului: “COPYRIGHT © ZENTIVA 2019. TOATE DREPTURILE REZERVATE.”

Elementele care alcătuiesc Site-ul sau care se regăsesc în conținutul Site-ului și care sunt autorizate pentru utilizare nu pot fi distorsionate, modificate sau schimbate în niciun mod.

Zentiva sau societățile care aparțin grupului Zentiva își rezervă dreptul de a întreprinde acțiuni legale împotriva oricărei încălcări sau contrafaceri a drepturilor sale de proprietate intelectuală.

2. Natura informaţiilor

Informațiile de pe acest Site nu vor fi considerate drept o propunere de investiție, nu vor fi interpretate ca o formă de solicitare sau ofertă publică și nu constituie o ofertă de subscriere, achiziționare sau tranzacționare a acțiunilor Zentiva sau a oricăror alte titluri emise de Zentiva și/sau de societățile care aparțin grupului Zentiva.

După caz, pe Site se vor publica opinii ale experților cu privire la un anumit domeniu aferent conținutului Site-ului sau extrase din articole de presă. Astfel de informații reprezintă numai opiniile experților respectivi sau publicațiilor respective și nu reflectă neapărat opiniile Zentiva. Astfel de experți nu sunt angajații Zentiva și nu primesc niciun fel de remunerație de la Zentiva pentru utilizarea opiniilor lor. Zentiva nu este responsabilă pentru exactitatea sau caracterul complet al oricăror informații sau opinii prezentate în astfel de materiale. Sfaturile experților reflectă numai perspectiva personală a acestora și nu vor fi considerate în niciun caz ca fiind opinia sau responsabilitatea Zentiva.

Mai mult, Site-ul conține informații referitoare la sănătate, sport, domeniul medical și la diferite tipuri de tratamente medicale destinate exclusiv oamenilor. Aceasta au doar caracter informativ și nu înlocuiesc recomandările medicului sau farmacistului dumneavoastră. Informațiile cuprinse în acest Site nu trebuie utilizate pentru diagnosticarea vreunei boli sau afecțiuni fizice sau ca tratament la distanță sau pentru prescrierea sau utilizarea vreunui medicament prezentat pe site-ul web. Consultați întotdeauna medicul sau farmacistul dvs. și citiți cu atenție prospectul medicamentelor.

Informațiile prezentate pe Site-ul nu reprezintă mijloace de convingere sau motivare pentru utilizarea sau prescrierea produselor medicinale, influențarea rezultatelor testelor clinice pentru produsele Zentiva sau influențarea directă sau indirectă a deciziilor cu privire la Zentiva sau produsele Zentiva.

3. Link-uri către alte site-uri

Zentiva nu își asumă nicio răspundere în legătură cu niciun site terț la care este posibil să aveți acces prin intermediul acestui Site. Nu putem să controlăm conținutul acestor site-uri terțe, care sunt complet independente de Zentiva. În plus, existența unui link între Site și orice site terț nu presupune, în niciun fel, că Zentiva aprobă, în orice mod, conținutul acelui site terț sau utilizarea conținutului respectiv.

Mai mult, este responsabilitatea dumneavoastră de a lua măsurile necesare de precauție pentru a preveni contaminarea Site-ului inclusiv cu, dar fără a se limita la, unul sau mai mulți “viruși”, “troieni” sau orice alți “paraziți”.

Site-urile externe pot conține hyperlink-uri care conduc spre Site. Niciun astfel de hyperlink nu va fi instalat fără acordul prealabil expres al Zentiva. În orice caz, Zentiva nu își asumă nicio răspundere pentru indisponibilitatea unor astfel de site-uri externe și nu revizuiește, nu controlează, nu aprobă și nu este responsabilă pentru conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile sau accesibile prin intermediul acelor site-uri.

4. Confidențialitatea datelor și informațiilor

4.1 – Informațiile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Zentiva sunt disponibile la: www.osteoclub.ro/informatii-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal/

Zentiva vă informează că utilizează module cookie pentru colectarea informațiilor despre modul în care dvs. utilizați Site-ul, precum limba preferată sau alte setări. Aveți dreptul de a refuza utilizarea modulelor cookie. Pentru mai multe informații, consultați Politica privind modulele cookie disponibilă la: www.osteoclub.ro/Politica privind modulele cookie.

4.2 – Site-ul nu este conceput pentru a primi informațiile confidențiale pe care doriți să le trimiteți. Ca urmare, și exceptând datele cu caracter personal menționate mai sus, toate informațiile, indiferent de forma acestora: documente, date, elemente grafice, întrebări, sugestii, concepte, observații sau altele – pe care le transmiteți pe Site nu vor fi considerate, în niciun mod, confidențiale. În consecință, simpla transmitere a acestor date către noi ne oferă dreptul de a utiliza, reproduce, distribui sau modifica datele sau de a le transmite în scopul prelucrării solicitării dumneavoastră.

5. Limitarea răspunderii

Zentiva depune toate eforturile pentru a se asigura, în măsura posibilităților sale, de exactitatea și caracterul actual al informațiilor prezentate pe Site, compania rezervându-și dreptul de a le modifica oricând conținutul, fără notificare prealabilă. Cu toate acestea, Zentiva nu poate garanta în totalitate exactitatea, precizia, caracterul actual sau caracterul exhaustiv al informațiilor disponibile pe Site. În consecință, Zentiva nu este responsabilă pentru:

  • nicio imprecizie, inexactitate sau omisiune referitoare la informațiile prezentate pe Site;
  • nicio daună rezultată din accesul fraudulos al unei terțe părți, care a cauzat modificarea informațiilor sau materialelor prezentate pe Site;
  • în general, niciun fel de daune, directe sau indirecte, indiferent de cauză, origine, natură sau consecințe, chiar și în cazul în care Zentiva a luat cunoștință de posibilitatea producerii unor astfel de daune, indiferent dacă acestea rezultă în urma (i) accesului sau imposibilității de accesare a Site-ului; (ii) utilizării Site-ului, inclusiv orice daune sau viruși care pot infecta sistemele dvs. informatice sau orice alte produse; și/sau (iii) încrederii în orice informații prezentate direct sau indirect pe Site.

Materialele din cadrul Site-ului și a tuturor altor site-uri web sunt furnizate „ca atare”, fără niciun fel de garanție, expresă sau implicită. Zentiva nu oferă niciun fel de garanție expresă sau implicită cu privire la, dar fără a se limita la caracterul comercial sau de adecvare pentru un anumit scop al acestora.

6. Disponibilitatea paginii de internet / Site-ului

Luați la cunoștință faptul că (i) este imposibil din punct de vedere tehnic ca Site-ul să nu prezinte nicio eroare și că Zentiva nu își poate asuma nicio răspundere pentru aceasta; (ii) erorile pot conduce la indisponibilitatea temporară a Site-ului și (iii) operarea Site-ului poate fi afectată în mod advers de condiții și circumstanțe în afara controlului Zentiva, precum conexiunile de transmisie și comunicații între Zentiva și dumneavoastră și între Zentiva și alte sisteme și rețele.

Zentiva și/sau furnizorii săi pot, în orice moment, temporar sau permanent, să modifice sau să întrerupă Site-ul în totalitate sau în parte, pentru a efectua lucrări de întreținere și/sau pentru a aduce îmbunătățiri și/sau modificări Site-ului. Zentiva nu este responsabilă pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a Site-ului.

7. Informații privind produsele

Informațiile cuprinse și publicate în cadrul Site-ului pot face referire, direct sau indirect, la produse, programe și servicii ale Zentiva care nu sunt propuse sau disponibile în anumite țări sau regiuni sau care pot fi oferite sub o marcă comercială diferită și care pot fi supuse unor reglementări și condiții de utilizare diferite, în funcție de țară. Astfel de referiri nu implică nicio intenție din partea Zentiva de a comercializa aceste produse, programe sau servicii în țara dumneavoastră. Vă rugăm să consultați entitatea locală a Zentiva sau partenerul dumneavoastră comercial Zentiva pentru mai multe informații referitoare la produsele, programele și serviciile disponibile în regiunea/țara dumneavoastră.

8. Cadru legal

Site-ul și conținutul său sunt guvernate de legislația română. Instanțele din România sunt competente în cazul tuturor litigiilor referitoare la acest Site web și la conținutul său.

9. Mențiune legală

9.1 – Editorul Site-ului:
Zentiva Romania SA
Bvd. Theodor Pallady, nr. 50. Sector 3, București, România

9.2 Director editorial:
Liliana Gherghe, având adresa de e-mail: liliana.gherghe@zentiva.com

9.3 Găzduirea Site-ului
Locaţie hosting: Bucuresti, Romania

10. Credite

Mărci înregistrate

Utilizarea anumitor mărci comerciale în cuprinsul Site-ului nu presupune că proprietarii/deținătorii acestora aprobă conținutul Site-ului. Acești terți sunt și rămân total independenți de Zentiva.