logo-zentiva

Acest document

Rezumat
Zentiva tratează cu foarte mare seriozitate datele dumneavoastră cu caracter personal! Prezentul document explică cum putem să Prelucrăm eventualele Date ale dumneavoastră cu caracter personal. Prezentul document poate fi modificat sau actualizat şi din acest motiv vă rugăm să verificaţi periodic dacă nu a fost actualizat.

Acest document este furnizat de către Zentiva SA, în numele său și în numele societăţilor afiliate (împreună în continuare numite “Zentiva”, “noi”, “noastre” şi “nouă”), şi este destinat persoanelor din afara companiei noastre cu care interacţionăm, inclusiv clienţi, vizitatori ai paginilor noastre web, precum şi utilizatori ai produselor sau serviciilor noastre (împreună numite “dumneavoastră”). Noţiunile definite care sunt utilizate în prezentul document sunt explicate în partea (T) de mai jos.

Pentru scopurile prezentului document Zentiva are calitatea de Operator al datelor cu caracter personal. Datele de contact sunt prezentate în partea (S) de mai jos.

Prezentul document poate fi modificat sau actualizat ca să respecte modificările procedeelor noastre în domeniul Prelucrării Datelor cu caracter personal, modificările eventuale ale regulamentelor legale corespunzătoare. Recomandăm ca dumneavoastră să citiţi cu atenţie prezentul document şi să verificaţi periodic această pagină pentru a cunoaște orice modificări care pot interveni, în conformitate cu condiţiile prezentului document.

Colectarea Datelor cu caracter personal

Rezumat
Datele cu caracter personal pe care putem să le colectăm sau să le obţinem direct de la dumneavoastră (de exemplu, dacă contactaţi serviciul nostru de asistenţă şi call centre); în cadrul relaţiilor noastre cu dumneavoastră (de exemplu, când achiziționați/utilizați produse/servicii); când publicaţi Datele dumneavoastră personale (de exemplu, când publicaţi un articol despre noi în reţeaua socială); când vizitaţi paginile noastre web; când vă înregistraţi pentru a utiliza oricare dintre paginile noastre web sau oricare produs/serviciu. De asemenea, putem să colectăm Datele dumneavoastră cu caracter personal de la terţe persoane (de exemplu, utilizând baze de date de contact deținute de către Agenţi medico-sanitari).

Colectarea Datelor cu caracter personal: Putem să colectăm Datele dumneavoastră cu caracter personal din următoarele surse:

Crearea Datelor cu caracter personal

Rezumat
Putem crea anumite Date cu caracter personal despre dumneavoastră (de exemplu, înregistrările interacţiunilor pe care dumneavoastră le aveți cu noi).

De asemenea putem crea Date cu caracter personal despre dumneavoastră precum, de exemplu, înregistrările privind interacţiunile dumneavoastră cu noi şi informaţiile privind istoricul dumneavoastră de achiziții sau preferinţele dumneavoastră.

Categoriile de Date cu caracter personal pe care putem să le prelucrăm

Rezumat
Putem păstra datele de identificare ale dumneavoastră, de exemplu nume; date demografice (de exemplu vârsta dumneavoastră); datele dvs. de contact (de exemplu adresa dumneavoastră); însemnări privind declaraţiile de consimţământ acordate; informaţii despre cumpărători; informaţii despre plăţi (de exemplu adresa de facturare); informaţii despre efectele adverse ale medicamentelor legate de dumneavoastră; documentaţia medico-sanitară; informaţii despre paginile Web ale noastre (de exemplu ce fel de tip de aparat utilizaţi); informaţii despre angajatorul dumneavoastră (dacă acest lucru este actual); informaţii despre interacţiunile dumneavoastră cu conținutul nostru sau cu publicitatea noastră; orice opinii sau păreri pe care ni le furnizaţi.

Putem să Prelucrăm următoarele categorii de Date cu caracter personal despre dumneavoastră:

Temeiul de drept al Prelucrării Datelor cu caracter personal

Rezumat
Putem să Prelucrăm Datele dumneavoastră personale în cazul în care: dumneavoastră v-aţi exprimat consimţământul în prealabil; Prelucrarea este necesară pentru scopurile contractului încheiat între noi şi dumneavoastră; Prelucrarea este cerută în baza legii corespunzătoare; sau avem interesul legitim, autorizat şi valabil pentru Prelucrare.

În cazul Prelucrării Datelor cu caracter personal pentru scopurile menţionate în prezentul document, în funcţie de împrejurări, ne putem baza pe unele din temeiuri de drept specificate mai jos:

Informaţii personale sensibile

Rezumat
Nu intenţionăm să colectăm şi nici să Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal sensibile. Atunci când avem nevoie să Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal sensibile, spre exemplu documentaţia dumneavoastră medico-sanitară sau informaţiile privind efectele adverse ale medicamentelor asupra sănătăţii dumneavoastră, atunci le Prelucrăm numai în interes legitim şi realizăm acest lucru în conformitate cu prevederile legislative corespunzătoare.

Nu ne străduim să culegem şi nici să Prelucrăm altfel Datele dumneavoastră cu caracter personal sensibile în cadrul activităţii comerciale curente. În cazul în care este necesar ca din orice motiv să se Prelucreze Datele dumneavoastră cu caracter personal sensibile atunci ne bazăm pe unul dintre temeiurile juridice de mai jos:

Dacă ne furnizaţi Datele dumneavoastră cu caracter personal sensibile, de orice alt fel, în calitate de subiect de date trebuie să vă asiguraţi că, din partea dumneavoastră, este vorba de o furnizare în conformitate cu legislaţia corespunzătoare, pentru a ne asigura că suntem în măsură să ne bazăm pe oricare dintre temeiurile juridice de mai sus pentru Prelucrarea unor astfel de Date cu caracter personal sensibile.

Scopuri pentru care putem să Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal

Rezumat
Datele dumneavoastră cu caracter personal putem să Prelucrăm pentru următoarele scopuri: oferind produse şi servicii pentru dumneavoastră; oferind Baza de date europeană privind efectele adverse ale medicamentelor; concordanţa cu regulamente legale corespunzătoare; îmbunătăţirea produselor şi a serviciilor noastre; asigurarea securităţii clienţilor noştri; funcţionarea paginilor noastre Web; comunicare cu dumneavoastră; administrarea sistemelor noastre IT; gestionarea financiară; realizarea anchetelor; asigurarea securităţii spaţiilor şi a sistemelor noastre; realizarea cercetării dacă este necesar; şi îmbunătăţirea paginilor noastre Web.

Datele dumneavoastră cu caracter personal putem să Prelucrăm pentru scopuri prezentate mai jos sau eventual în conformitate cu reglementările legale relevante:

planificarea îmbunătăţirii paginilor noastre Web sau a produselor noastre; şi crearea noilor pagini Web sau a produselor.

Comunicarea Datelor cu caracter personal terţilor

Rezumat
Datele dumneavoastră cu caracter personal putem să comunicăm: autorităţilor judecătoreşti și administrative; Prelucrătorului nostru extern al datelor şi subcontractanţilor Prelucrătorului nostru; oricărei persoane în funcţie de necesitate în legătură cu procedură penală sau administrativă în cazul necesar pentru scopuri de cercetare, de investigare sau prevenire a criminalităţii; oricărui dobânditor al întreprinderii noastre; şi oricăror agenţi de publicitate externi, plug-in-uri sau conţinut de pe paginile Web ale noastre.

Putem comunica Datele cu caracter personal altor subiecte în cadru grupului Zentiva, şi anume pentru scopuri comerciale legitime (inclusiv funcţionarea paginilor noastre Web şi a vă oferi produsele şi serviciile) şi în conformitate cu regulamentele legale corespunzătoare. În afară de acestea putem comunica Datele cu caracter personal:

În cazul că angajăm un Prelucrător extern pentru Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal, Prelucrătorul respectiv va fi obligat să respecte obligaţiile angajamentelor contractuale: (i) A Prelucra Datele cu caracter personal numai în conformitate cu instrucţiunile scrise anterior; şi (ii) a primi măsuri pentru a proteja confidenţialitatea şi securitatea Datelor cu caracter personal; împreună cu oricare alte cerinţe de legislaţia aplicabilă.

Profilare

Rezumat
Prelucrarea Datelor dumenavoastră cu caracter personal poate cuprinde luarea automată a deciziilor, Profilare.

Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal poate cuprinde luarea automată a deciziilor, inclusiv Profilare care se realizează pentru următoarele scopuri:

Activitate de profilare Motive de activitate de profilare Consecinţe pentru dumneavoastră
Profilarea agenţilor medico-sanitari Analizăm interacţiunile noastre cu Agenţi medico-sanitari ca să-i putem contacta în vederea celor mai importante produse şi să putem prevedea ofertele care ar putea să fie cele mai potrivite pentru ei. Dacă sunteţi Agent medico-sanitar atunci acest lucru poate să aibă un efect asupra preţului care vă facturăm şi să influenţele conţinutul ofertelor noastre destinate dumneavoastră.
Reduceri de preţ ajustate dumneavoastră Analizăm activitățile de cumpărături și interesele clienților noștri. Aceste informaţii sunt analizate ca să fie identificate cele mai potrivite evenimente promoţionale şi reduceri de preţuri care le oferim clienţilor noştri. Dacă sunteţi clientul nostru direct atunci activitatea de Profilare poate însemna că veţi primi reduceri de preţ care nu sunt disponibile altor persoane şi că alte persoane vor obţine reduceri care nu sunt disponibile dumneavoastră.

Transferul Datelor cu caracter personal în străinătate

Rezumat
Datele dumneavoastră cu caracter personal putem să trasferăm recepţionerilor din alte ţări. În cazul în care transferă Datele cu caracter persona din Spaţiul Economic European unui recepţioner din afara Spaţiului Economic European care nu este Răspunzător de jurisdicție relevantă atunci realizăm acest lucru pe baza clauzelor contractuale Standard.

Având în vedere caracterul internaţional al activității noastre de afaceri se poate întâmpla că în legătură cu scopurile menţionate în prezentul document să avem nevoie să transferăm Datele dumneavoastră cu caracter personal la alte subiecte în cadrul grupului Zentiva, precum şi la terţe persoane aşa cum s-a arătat în partea (H) de mai sus (mai ales societatea Genpact, Prelucrătorului nostru de date). Din acest motiv putem să transferăm Datele dumneavoastră cu caracter personal în alte ţări care în comparaţie cu ţara unde vă aflaţi pot avea legislaţia diferită precum şi cerinţele privind respectarea protecţiei datelor. Este vorba de transfere de date în SUA sau India.

În cazul în care transferăm Datele cu caracter personal de la Spaţiul Economi European recepţionerului care nu este Răspunzător de jurisdicţie relevantă atunci realizăm acest lucru pe baza clauzelor contractuale Standard. Copiile clauzelor noastre Standard puteţi să cereţi – vezi datele de contact în partea (S) de mai jos.

Avertizăm că atunci când transferaţi orice Date cu caracter personal direct unui subiect Zentiva în afara Spaţiului Economic European, nu-şi asumăm răspunderea pentru transferul respectiv al Datelor dumneavoastră cu caracter personal. Totuşi vom Prelucra Datele dumneavoastră cu caracter personal din momentul de primire a lor şi anume în conformitate cu prevederile prezentului document.

Securitatea datelor

Rezumat
Am luat măsurile tehnice şi organizatorice corespunzătoare pentru protecţia Datelor dumneavoastră cu caracter personal. Asiguraţi vă rog ca orice Date cu caracter personal care ne trimiteţi să le trimiteţi într-un mod sigur.

Am luat măsurile tehnice şi organizatorice corespunzătoare pentru protecţia Datelor dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării accidentale sau ilegale sau împotriva comunicării neautorizate, accesului neautorizat precum şi împotriva altor forme ilegale sau neautorizate de Prelucrare în conformitate cu regulamentele legislative aplicabile.

Având în vedere faptul că internetul este un sistem deschis, transferul de informaţii prin intermediul internetului nu este cu totul sigur. Cu toate că am luat toate măsurile adecvate pentru protecţia Datelor dumneavoastră cu caracter personal nu putem asigura securitatea datelor dumneavoastră care ne trimiteţi prin intermediul internetului – orice astfel de transfer este pe propriul dumneavoastră risc și trebuie să vă asigurați că toate Datele cu caracter personal pe care ni le trimiteți sunt trimise într-o manieră sigură.

Corectitudinea datelor

Rezumat
Luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura ca Datele dumneavoastră personale să fie corecte şi actualizate şi să fie radiate sau corectate în cazul în care aflăm că sunt incorecte. Vă rugăm să ne informaţi în cazul în care Datele dumneavoastră cu caracter aflate în posesia noastră sunt incorecte sau depășite.

Luăm toate măsurile adecvate să asigură ca:

Putem să vă cerem confirmarea corectitudinii a Datelor dumneavoastră cu caracter personal. Întotdeauna ne puteţi contacta cu cerere pentru corectare sau radiere a Datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte. Pentru mai multe informaţii vezi secţiunea dedicată drepturilor dumneavoastră legale.

Minimalizarea datelor

Rezumat
Luăm toate măsurile adecvate ca să reducem volumul Datelor dumneavoastră cu caracter personal Prelucrate de noi la un volum care este necesar.

Luăm toate măsurile adecvate ca să asigurăm ca Datele dumneavoastră cu caracter personal care Prelucrăm să fie reduse la Datele cu caracter personal solicitate în mod rezonabil în scopurile menționate în acest document.

Păstrarea datelor

Rezumat
Luăm toate măsurile adecvate ca să asigurăm astfel încât Datele dumneavoastră cu caracter personal să fie păstrate numai atâta timp cât este necesar pentru orice scop legitim.

Luăm toate măsurile adecvate ca să asigurăm astfel încât Datele dumneavoastră cu caracter personal să fie Prelucrate numai pe durata de timp minimă care este necesară pentru îndeplinirea scopurilor stipulate în prezentul document. Perioada de păstrare a Datelor dumneavoastră cu caracter personal este guvernată de următoarele:

în plus:

şi:

În timpul perioadei de timp prezentate în punctele (a) şi (b) mai sus reducem Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru salvare şi asigurarea acestor date în continuare cu excepţia cazurilor când este necesar să se evalueze în legătură cu orice revendicare legală, eventual un angajament în conformitate cu reglementările legale aplicabile.

După ce expiră perioadele de timp conform punctelor (1), (2) şi (3) de mai sus atunci fiecare în amploarea prezentată, fie:

Drepturile dumneavoastră legale

Rezumat
Conform legilor aplicabile puteţi avea mai multe drepturi în ceeace priveşte Prelucarea Datelor dumneavoastră cu date personale inclusiv: dreptul de a nu de furniza Datele dumneavoastră cu date personale; dreptul la acces la Datele dumneavoastră cu date personale; dreptul să cereţi corectarea inexactităţii; dreptul să cereţi radierea sau reducerea Prelucrării Datelor dumneavoastră cu date personale; dreptul la ridicarea obiecţiunii împotriva Prelucrării Datelor dumneavoastră cu date personale; dreptul la transferarea Datelor dumneavoastră cu date personale în amploarea relevantă la un alt Operator; dreptul la retragerea consimţământului; şi dreptul la depunere a plângerilor privind Prelucarea Datelor dumneavoastră cu date personale. Este posibil să vi se solicite să vă dovediți identitatea înainte de a putea îndeplini aceste drepturi.

Conform regulamentelor legislative corespunzătoare puteţi avea mai multe drepturi în ceea ce priveşte Prelucarea Datelor dumneavoastră cu date personale inclusiv:

Acest lucru nu afectează drepturile dumneavoastră legale.

În cazul în care aţi dori să aplicaţi vreunul din aceste drepturi, eventual dacă aveţi nişte întrebări despre aceste drepturi sau orice altceva din prezentul document, eventual despre Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci vă rog să ni le adresaţi prin intermediul datelor de contact din secţia (S) de mai jos, Vă atragem atenţia că:

Cookies şi tehnologii asemănătoare

Rezumat
Datele dumneavoastră cu caracter personal putem Prelucra prin intermediul amplasării sau citirii Cookies şi prin alte tehnologii asemănătoare.

Când vizitaţi orice pagina Web, putem să plasăm Cookies (un mic fişier cu date) în aparatul dumneavoastră, sau să citiţi Cookies deja amplasate acolo, întotdeauna cu acordul dumneavoastră, în cazul în care este nevoie de el conform regulamentului legal. Noi folosim Cookies pentru înregistrarea informaţiilor despre aparatul dumneavoastră, browser, şi în unele cazuri i preferinţele şi obiceiuri de vizitare. Aceasta poate să cuprindă analiza faptului cum vizitatorii reacţionează interactiv cu paginile noastre Web ca noi să putem ameliora senzaţia dumneavoastră de vizionare, să vă oferim conţinutul mai relevant şi prin urmare să vă oferim şi o marfă mai relevantă.

Datele dumneavoastră cu caracter personal putem Prelucra prin intermediul Cookies şi tehnologii asemănătoare.

Condiţii de utilizare

Rezumat
Orice utilizare a prezentei pagini Web este guvernată de condiţiile de utilizare (intitulate ”Notificare legală și politica de confidențialitate”) regăsite pe acest site.

Orice utilizare a paginilor noastre Web este guvernată de condiţiile noastre de utilizare și de cuprinsul prezentului document. Recomandăm ca atât aceste condiţii de utilizare, cât și prezentul document să fie verificate periodic pentru a fi la curent cu orice modificări care pot interveni eventual.

Marketing direct

Rezumat
Putem Prelucra Datele dumneavoastră cu caracter personal ca să vă contactăm cu informaţii privind produsele şi serviciile care ar putea să vă intereseze. Oricând vă puteţi să vă dezabonaţi gratuit.

Putem Prelucra Datele dumneavoastră cu caracter personal ca să vă contactăm prin e-mail, telefon, printr-o comunicare publicitară sau printr-o altă formă de comunicare şi să vă furnizăm informaţiile despre produsele şi serviciile noastre care ar putea să vă intereseze. În cazul în care vă oferim nişte produse sau servicii putem să vă trimitem şi informaţiile despre produsele şi serviciile noastre, precum şi acţiunile noastre promoţionale şi alte informaţii care ar putea să vă intereseze utilizând datele de contact care ne-aţi furnizat şi în conformitate cu legislaţia aplicabilă.

De la registrul de adrese de e-mailuri cu publicitate puteţi să vă dezabonaţi oricând – este suficient să daţi un clic pe unsubscribe (renunţă) care face parte din fiecare e-mail publicitar care trimitem. După ce vă dezabonaţi nu vă mai trimitem e-mailuri publicitare dar putem să vă contactăm în continuare în măsură în care este necesar pentru scopuri privind produsele şi serviciile care au fost cerute de dumneavoastră.

Date de contact

Rezumat
Puteţi să ne contactaţi trimiţându-ne o scrisoare, prin telefon sau prin e-mail.

Cu eventualele observaţii, întrebări sau neclarităţi privind informaţiile din prezentul document eventual orice alte întrebări în legătură cu Prelucrarea Datelor cu caracter personal care realizăm singuri sau le predăm spre prelucrare vă rugăm să ne contactaţi aici:

Definiţii