logo-zentiva

Profesioniști din domeniul sănătății

Declarație cu privire la protecția datelor cu caracter personal

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestor date, îmi exprim acordul explicit pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – nume și prenume, profesia și specializarea, adresa profesională, adresa de e-mail, număr de telefon/fax (inclusiv, dar fără limitare la colectarea, utilizarea, stocarea, transferul acestora) – de către SC Zentiva SA, cu sediul social în Bd-ul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București, înregistrată la Autoritatea națională de Supraveghere a Datelor cu caracter Personal cu număr de operator 17131, în scopul desfășurării unor activități de informare medicală, de promovare a unor produse și servicii, de cercetare și statistică, precum și a unor activități de direct-mailing.

Conform legislației aplicabile, beneficiez de dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a mă adresa justiției. De asemenea, am dreptul de a mă opune în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal caremă privesc să fie prelucrate și de a solicita excluderea din baza de date a operatorului.

Pentru exercitarea acestor drepturi, mă pot adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la următoarele date de contact:

Zentiva SA – Punct de lucru
Str. Gara Herăstrău nr. 4, Clădirea B, etaj 8
Sector 2, București, cod 020334
Zentiva SA – Divizia Operațională
Bvd. Theodor Pallady nr. 50
Sector 3, București
Tel: (+40) 374 113 600
Fax: (+40) 21 3454 004
zentivaRO@zentiva.ro